Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Rapporter, sammanfattningar mm

Här redovisas publikationer i första hand från Arbets- och miljömedicin Väst/CMH. För rapporter från andra centra i utlandet, se vidare under Internationellt.

Om ett arbete i listan nedan inte kan laddas ner direkt, kan du höra av dig till oss för ett utskick, se högerspalten.

 

"En sjöman är alltid en sjöman”. Examensarbete från Psykologiska institutione i samarbete med Arbets- och miljömedicin samt Chalmers om kränkningar och trakasserier bland sjömän. 2017.

Arbetsmiljö, livsstil och cancer bland svenska sjömän 1985 till 2011. Rapport till forskningsfinansiär AFA, 2016

Karl Forsell, Ove Björ, Bengt Järvholm, Eva Andersson, Ralph Nilsson

Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartygForsell, Eriksson, Järvholm, Andersson, Lundh, Nilsson, 2015.

Båtbyggarindustrin. Västra Götaland och Norra Halland 2010-2011. Forsell, Eriksson, Wallin, Andersson, Boström, Thomée, Pousette, Lohman, Barregård, Nilsson , 2012

Klinisk utredning av en ansamling av cancerfall en lotsstation. Forsell, Lohman, Nilsson, Andersson, Ögland , 2012

◾Ansamling av cancerfall på en passagerarfärja. 2008 (Rapport från AMM nr 117).

◾Nilsson R. Morbidity pattern and time trends at a regional Maritime Health Centre. In Book ofabstracts. 9th International Symposium on Maritime Health, 3-6 June 2007. Esbjerg, Denmark, 2007.

◾Utveckling och validering av ett frågeformulär för olycksskador hos dykledare/dykinstruktörer. Sansone M.

◾Utveckling och validering av ett frågeformulär för olycksskador hos dykledare/dykinstruktörer. Sansone M.

◾Nilsson R. Cancer in seamen – Causes and prevention. In: The 6th International Symposium on Maritime Health. Manila, Philippines: The 6th ISMH Organizing Committee; 2002. p. 127-129. 

◾Nilsson RI, Nordlinder R, Ljungkvist G, Melin J, Barregård L. Benzene on tankers – exposure and biomarkers. In: Sixteenth International Symposium. Epidemiology in Occupational Health. Barcelona: Spain;. Med Lav 2002;93:402.

◾Nilsson R, Nordlinder R, Ahlquist J-O, Morgan U. Exposure and uptake of polycyclic aromatic hydrocarbons from oils in engine rooms on ships. X2001 – Exposure Assessment in Epidemiology and Practice. In: Hagberg M, Knave B, Lillienberg L, Westberg H (Eds). Arbete och Hälsa 2001:10, p. 444-46.

◾Melin J, Norlinder R, Ljungkvist G, Sällsten G, Barregård L, Nilsson R. Elimination of benzene in exhaled air in seamen after occupational exposure to petrol on tankers. X2001 – Exposure Assessment in Epidemiology and Practice. In: Hagberg M, Knave B, Lillienberg L, Westberg H (Eds). Arbete och Hälsa 2001:10, p. 184-86.

◾Nordlinder R, Nilsson R, Ahlquist J-O, Morgan U. Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum – inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö (in Swedish). Delrapport III. Göteborg: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Yrkes- och miljömedicin; 2001 (Rapport från YMK nr 87).

◾Nilsson R, Nordlinder R, Moen BE, Øvrebø S, Tagesson T. Adverse effects of exposure to oils in engine rooms. In: Smith A, Wickramatillake H, editors. Book of Abstracts; The 5th International Symposium on Maritime Health: 1999 May 8-12;London.

◾Nilsson R, Nordlinder R, Hörte L-G, Järvholm B. Lung cancer in engine room personnel. In: BertazziP, Ribak J et al, editors. 14th International Conference on Epidemiology in Occupational Health. Book of Abstracts;1999 Oct 10-14;Herzliya, Israel, p.95.

◾Nordlinder R, Nilsson R. Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum – inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö (in Swedish). Delrapport I. Göteborg: Sahlgrenska Universitets-sjukhuset, Yrkes- och miljömedicin; 1999 (Rapport från YMK nr 74).

◾Nordlinder R, Nilsson R. Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum – inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö (in Swedish). Delrapport II. Göteborg: Sahlgrenska Universitets-sjukhuset, Yrkes- och miljömedicin; 1999 (Rapport från YMK nr 75).

◾Nilsson R. Cancer in seamen – risk factors and prevention. Svensk Sjöfarts Tidning. 1998;40:16-18.

◾Nilsson R, Hemmingsson T, Lundberg I, Allebeck P. Selection to the seafaring occupation - effecs of risk factors on morbidity and mortality. In: Abstract Book. The 4th International Symposium on Maritime Health; 1997 June 21-26; Oslo; Norway.

◾Nordlinder R, Nilsson R. Undvik exponering för PAH och asbest vid arbete i maskinrum (in Swedish). SAN-Nytt 1996;2:3.

◾Hemmingsson T, Lundberg I, Nilsson R, Allebeck P. Health-related selection to the occupation of ships´ deck and engine room ratings and its effects on morbidity. In: Abstract Book. 25th International Congress on Occupational Health; 1996 Sep 15-20; Solna. Sweden: National Institute for Working Life, 1996:I:133.

◾Nilsson R, Nordlinder R. Exponering för polyaromatiska kolväten vid maskinrumsarbete ombord på fartyg (in Swedish). Göteborg: Sahlgrenska sjukhuset, Yrkesmedicin­ska kliniken; 1996. (Rapport från YMK nr 59).

◾Nordlinder R, Nilsson R, Moen B, Øvrebø S. Dermal uptake of polycyclic aromatic hydrocarbons in engine room personnel on ships. In: Abstract book. American Industrial Hygiene Conference; 1996 May 18-24; Washington DC, USA. ACGIH; 1996. p.53.

◾Järvholm B, Nilsson R, Morgan U. Undersökning av hjärt-kärldödlighet och cancersjuklighet bland anställda vid Stena Line. Göteborg: Sahlgrenska sjukhuset, Yrkesmedicinska kliniken; 1995 (Rapport från YMK).

◾Buskhe A, Ljungkvist G, Nordlinder R, Petersson C. Biological monitoring of benzene I: Metabolic trans,trans-muconic acid in urine. In: Book of abstracts. Sample Handling. 7th Sympo­sium on Hand­ling of Environmental and Biological Samples in Chromatog­raphy; 1995 May 8-10; ­Lund. Swe­den; 1995. p.74.

◾Ljungkvist G, Nordlinder R. Biological monitoring of benzene II: Unmetaboli­zed benzene in urine. In: Book of abstracts. Sample Handling. 7th Sympo­sium on Hand­ling of Environmental and Biological Samples in Chromatog­raphy; 1995 May 8-10; ­Lund. Swe­den; 1995. p.75.

◾Nilsson R, Nordlinder R, Järvholm B. Lymphatic and hematopoietic cancers in seamen on tankers. In: Abstract book. Third International Symposium on Maritime Health; 1995 June 7-11; Baltimore (MD). Washington DC: The George Washington University Medical Center; 1995.

◾Nilsson R, Norlinder R, Hörte LG. Cancersjuklighet bland sjömän (in Swedish). Svenska läkarsällskapets handlingar Hygiea 1995;104:122.

◾Nilsson R, Moen B, Nordlinder R, Øvrebø S. Exponering för polyaromatiska kolväten vid maskinrumsarbete. Svenska läkarsällskapets handlingar Hygiea 1995;104:122.

◾Nordlinder R, Nilsson R, Ljungkvist G. Benzene exposure and leukaemia when filling up cars. In: Abstract book. Symposium on environmental and occupational medicine; 1995 Nov 9-10; Gothenburg, Sweden. Göteborg: Göteborg University, Department of Environmental Medicine; 1995. p. 27.

◾Hörte LG, Nilsson R. Svenska sjömäns mortalitet. Svenska läkarsällskapets handlingar Hygiea 1994;103(häfte 1):346.

◾Nilsson R. Biomarkörer som mått på exponering och tidiga hälsoeffekter. Göteborg: Sahlgrenska sjukhuset, Yrkesmedicinska kliniken; 1994 (Yrkesmedicinska Journalen 3/94 s. 7-8,10).

◾Nilsson R, Hörte L-G. Cancer hos sjömän. 43. Nordiske arbeidsmiljømöte; 1994 Aug 28-30; Loen, Norge. Oslo : Statens Arbeidsmiljøinstitutt;1994; p.9.

◾Nordlinder R, Nilsson R, Järvholm B. Leukemi och lymfom hos sjömän på produkt- och kemikalietankers. 43. Nordiske arbeids­miljømøte; 1994 Aug 28-30; Loen, Norge. Oslo: Statens Arbeidsmiljøinstitutt; 1994. p.70.

◾Nilsson R, Nordlinder R, Järvholm B. Leukemia and lymphoma in seamen on tankers. Tenth International Symposium Epidemiology in Occupational Health, ISEOH; 1994 Sept 20-23; Como, Italy. Como: ICOH; 1994. p.77.

◾Nilsson R, Järvholm B, Ljungkvist G, Nordlinder R, Tagesson C. 8-Hydroxy­deoxyguanosine in urine after low level exposure to benzene from gasoline. International Symposium on Human Health and Environment: mechanisms of toxicity and biomarkers to assess adverse effects of chemicals; 1994 Sept 25-30; Salsomaggiore Terme, Parma, Italy. Parma: ICOH; 1994. p.41.

◾Hörte LG, Nilsson R. Mortality in Swedish seamen. Tenth International Symposium Epidemiology in Occupational Health, ISEOH; 1994 Sept 20-23; Como, Italy. Como: ICOH; 1994. p.78.

◾Nilsson R, Nordlinder R, Järvholm B, Hörte LG. Leukemia and lymphoma in seamen on tankers. Svenska läkaresällskapets handlingar Hygiea 1994;103(häfte 1):347.

◾Nilsson R, Järvholm B, Ljungkvist G, Nordlinder R, Walles S. DNA Single-strand breaks in workers exposed to gasoline. 24th Congress of the International Commission on Occupational Health. 1993 Sept 16-Oct 1; Nice, France. Nice: ICOH; 1993. p.175.

◾Nilsson R, Hörte L-G. Cancer in seamen. 2nd International Symposium on Maritime Health; 1993 June 2-6; Antwerpen, Belgium. Antwerpen: Media-port and University of Antwerpen; 1993.

◾Nilsson R. Cancer in seamen. Research Projects. Martime Occupational Health Newletter 1993;1:4.

◾Nilsson R, Nordlinder R. Exponering och hälsorisker vid hantering av petroleumprodukter - litteraturgenomgång. Göteborg: Sahlgrenska sjukhuset, Yrkesmedicinska kliniken; 1992 (Rapport från YMK nr 48).

◾Nordlinder R, Nilsson R. Rapport från "International Symposium on the Health Effects of Gasoline"; 1991 Nov 5-8; Florida, USA. Stockholm: Kemikalie­inspektionen; 1992 (Rapport från Kemikalie­inspektionen 1992;6:53-59).

◾Nilsson R. Undersökning av dödlighet och cancersjuklighet bland sjömän. SAN-nytt 2/91.

◾Thiringer G, Järvholm B, Nilsson R, Nordlinder R. Hälsorisker hos raffinaderiarbetare. Göteborg: Sahlgrenska sjukhuset, Yrkes­medicinska kliniken; 1991 (Rapport från YMK nr 40).

◾Nilsson R, Hörte L-G. Dödlighet och cancersjuklighet bland sjömän. Svenska läkaresällskapets handlingar Hygiea 1991;100(häfte 2):109-110.

◾Nilsson R, Hörte L-G. Mortality and cancer morbidity in Swedish seamen. Proceedings of The International Symposium on Maritime Health; 1991 June 5-9; Turku, Finland.Turku: Turku Regional Institute of Occupational Health; 1991.p.

◾Johansson R, Nilsson R, Nordlinder R, Ragnebjer M. Bensin- och blyexpo­nering samt hälsoeffekter vid bensinpumpservice. Svenska läkaresällskapets handlingar Hygiea 1990;99(häfte 1):101.

◾Nilsson R. Mortality of seafarers in Sweden and the Nordic countries. Proceedings of the 7th European Nautical Medical Meeting; 1989 June 6-10; Hamburg, West Germany. Hamburg: 1989. p.122-6.

◾Nilsson R. Periodic health examinations of chemical tankers crews. Proceedings of the 7th European Nautical Medical Meeting; 1989 June 6-10; Hamburg, West Germany. Hamburg: 1989. p. 75-7.

◾Nilsson R, Nordlinder R, Granung G, Högstedt B, Järvholm B, Karlsson A. Hälsoundersökning, särskilt avseende genotoxisk påverkan, av sjömän på kemikalie- och produkttankfartyg. Göteborg: Sahlgrenska sjukhuset, Yrkesmedicinska kliniken; 1989 (Rapport från YMK nr 28).

◾Nordlinder R, Nilsson R, Järvholm B. Health effects of exposure to chemicals on coastal tankers. In: Book of abstracts. American Industrial Hygiene Conference; 1988 May 15-20; San Francisco, USA: San Francisco: 1988. p. 219.

◾Nilsson R, Högstedt B, Järvholm B, Karlsson A, Nordlinder R.Could health effects from chemical exposure in tanker crews be detected in an extended medical surveillance program? - Results of a cross-sectional study on coastal tanker crews.In: Book of Abstracts. Sixth Interna­tional Symposium "Epidemiology in Occupatio­nal Health"; 1988 Aug 16-18; Stockholm, Sweden. Solna:Arbetsmiljöinstitutet; 1988. p. 47. (Arbete och Hälsa 1988. s.16).

◾Nilsson R, Nordlinder R. Kemiska hälsorisker inom sjöfarten. Göteborg: Sahlgrenska sjukhuset, Yrkesmedicinska kliniken; 1987 (Yrkesmedicinska Journalen/juni 1987. s. 8).

◾Nilsson R, Nordlinder R, Karlsson A, Högstedt B, Järvholm B. Genotoxic and other health effects of petroleum vapours - A cross sectional study on tanker crews. In: A W Gardner, editor. Proceedings from 6th European Nautical Medical Meeting in Gothenburg; 1987 June 1-5; Göteborg, Sweden. Göteborg: Sahlgrenska sjukhuset, Yrkesmedicinska klinikens förlag; 1987. p.138-146.

◾Nordlinder R, Nilsson R, Granung G, Högstedt B, Karlsson A.Exponering för lastgaser ombord på kusttankers och eventuella genotoxiska effekter. 36 Nordiska arbetsmiljömötet; 1987 Aug 25-27; Reykjavik, Island. Reykjavik: ­Arbetarskyddsstyrelsen; 1987. p.169-170.

◾Nilsson R, Granung G, Högstedt B, Järvholm B, Karlsson A, Nordlinder R. Effekter av tankgasexponering vid arbete på kusttankfartyg.Svenska läkaresällskapets handlingar Hygiea 1987:96(häfte 6):139.

◾Nilsson R.Synpunkter på en utvidgad hälsoundersökning av anställda på fartyg med farlig last.Göteborg: Sahlgrenska sjukhuset, Yrkes­medicinska kliniken; 1984 (Rapport från YMK nr 10).

 

Tips till oss?

Saknar du något på denna sida? Kontakta oss gärna!

Kontaktinformation

Centrum för maritim hälsa

Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, Box 414, Göteborg

Sidansvarig: Karl Forsell|Sidan uppdaterades: 2018-02-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?